Với nhu cầu ngày càng mở rộng cho điện thoại di động và hàng loạt các cuộc gọi, một cửa điện hàng thoại di động trả trước có thể sinh lời đáng kể cho bạn. Bạn có thể chọn mở một địa điểm độc lập hoặc mở nhượng quyền thương mại.

Xác định chi phí tồn kho

Bạn có thể liên hệ với nhà mạng điện thoại di động để biết giá hàng tồn kho. Bạn nên biết tất cả thông tin về yêu cầu gói của nhà bán lẻ bán buôn như các điện thoại được cung cấp, cùng với lịch biểu giá cả cá nhân và số lượng lớn.

Tìm nguồn tài chính

Bạn cần lên một kế hoạch kinh doanh thật chi tiết và cụ thể. Bạn có thể nhờ đến nhân viên kế toán hoặc mua phần mềm viết kế hoạch kinh doanh như Business Plan Pro hoặc Plan Ware. Điều này giúp bạn nắm được về chi phí bạn sẽ cần có cũng như lên kế hoạch cho nguồn tài chính của cửa hàng. Bạn có thể sử dụng kế hoạch kinh doanh đã hoàn thành của bạn để đăng ký một khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ. Hầu hết các nhà cho vay thương mại sẽ yêu cầu một khoản thanh toán xuống và / hoặc tài sản thế chấp của người vay.

Tìm mặt bằng

Tiếp theo bạn cần tìm không gian bán lẻ hoặc thuê một ki-ốt cho cửa hàng điện thoại di động trả trước của bạn. Không gian cửa hàng cần đủ rộng để có thể chứa hàng tồn kho mới, hàng tồn kho hiển thị và hệ thống điểm bán hàng.

Bạn cũng có thể mở thêm cửa hàng online

Giấy phép kinh doanh

Bạn cần có đầy đủ các loại giấy tờ trước khi mở bán tại cửa hàng như giấy phép kinh doanh, giấy chuyển nhượng, … Bạn có thể tìm hiểu thông tin trên trang web của cơ quan cấp phép kinh doanh và trang web của bộ phận cấp phép kinh doanh / nghề nghiệp của địa phương để xác định xem bạn cần những loại giấy phép nào cho cửa hàng điện thoại di động trả trước của bạn hay không.