Nơi bạn chọn để địa điểm đặt cửa hàng sẽ có tác động lớn đến sự thành công của bạn. Chọn một địa điểm không tính đến các yếu tố sau có thể hạn chế khả năng thành công và phát triển của cửa hàng.

Loại hàng hóa kinh doanh

Một số hàng hóa sẽ phù hợp với một số loại địa điểm nhất định.

Ví dụ như, nếu bạn kinh doanh hàng hóa tiện lợi, cửa hàng của bạn cần phục vụ mục mua hàng nhanh chóng cho khách hàng. Một trung tâm mua sắm có thể không phải là một vị trí tốt cho hàng hóa tiện lợi, người tiêu dùng có thể thích các cửa hàng tiện lợi nằm trên đường đi lại hàng ngày của họ hơn.

Khách hàng của bạn

Bạn cần biết khách hàng của mình là ai để chọn một địa điểm gần nơi khách hàng của bạn sống, làm việc và mua sắm. Bạn có thể tìm được thông tin nhân khẩu học từ thư viện địa phương, phòng thương mại hoặc Cục điều tra dân số. Các công ty nghiên cứu đặc biệt phục vụ cho các nhà bán lẻ cũng có thể cung cấp thông tin nhân khẩu học.

Cạnh tranh và giúp đỡ

Các cửa hàng khu vực khác trong vị trí tiềm năng của bạn thực sự có thể giúp đỡ hoặc ảnh hưởng xấu tới cửa hàng bán lẻ của bạn. Bạn cần xác định xem các loại hình doanh nghiệp gần đó có tương thích với cửa hàng của bạn không. Ví dụ, một cửa hàng thời trang cao cấp có thể không thành công khi đặt bên cạnh một cửa hàng với mặt hàng đa dạng giảm giá.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn vị trí đặt cửa hàng

Chi phí địa điểm

Cùng với tiền thuê cơ sở, bạn cần xem xét tất cả các chi phí dựa trên địa điểm liên quan khi chọn địa điểm cửa hàng bán lẻ, ví dụ như phí an ninh, phí tu sửa, thuế tài sản,…

Yếu tố cá nhân

Nếu bạn làm việc trong cửa hàng của mình, hãy nghĩ về các vấn đề cân bằng cuộc sống công việc như khoảng cách từ cửa hàng đến nhà và các cân nhắc cá nhân khác.

Trước khi chọn địa điểm cửa hàng bán lẻ, bạn cần xác định những gì bạn mong chờ ỏ cửa hàng bây giờ và trong tương lai như: đối tượng khách hàng, loại hàng hóa, chi phí cũng như yếu tố cá nhân,…